Uskills Team

Front End Developers Team
948 Học viên
6 Khóa học
2.7 /5 Đánh giá
5 Đánh giá

Chúng tôi là Team Uskills - những người trẻ, đầy năng lượng và năng động, đang nổ lực để hoàn thành một mục tiêu lớn: trong vòng 5 năm Uskills sẽ cung cấp 5 triệu lượt đăng ký khóa học cho sinh viên và những người đi làm.

Để đạt mục tiêu đó, chúng tôi đang ngày đêm nổ lực hợp tác với các chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực Tài chính, Marketing, Công nghệ thông tin, Kinh doanh - Khởi nghiệp... và các tổ chức đào tạo để mang đến cho bạn những khóa học chất lượng và có tính ứng dụng thực tiễn cao cho cộng đồng Việt. Xem thêm
courses-thumb

19 bài giảng

5.1 giờ video

 • avatar
 • avatar

WordPress Theme Development

Uskills Team

Front End Developers Team

201 MIỄN PHÍ
courses-thumb

7 bài giảng

 • avatar
 • avatar

Google Tag Manager Fundamentals

Google Analytics Academy

104 MIỄN PHÍ
courses-thumb

22 bài giảng

 • avatar
 • avatar

Digital Analytics Fundamentals

Google Analytics Academy

147 MIỄN PHÍ
courses-thumb

14 bài giảng

 • avatar

Ecommerce Analytics: From Data to Decisions

Google Analytics Academy

151 MIỄN PHÍ
courses-thumb

62 bài giảng

6.7 giờ video

 • avatar

jQuery Tutorial - Part 2: jQuery UI

Webdev Studio

Web Design & Development Expert

166 MIỄN PHÍ
courses-thumb

45 bài giảng

4.6 giờ video

 • avatar

HTML and CSS Tutorial for Beginners

Webdev Studio

Web Design & Development Expert

181 MIỄN PHÍ
courses-thumb

73 bài giảng

10.9 giờ video

 • avatar

Advanced PHP Programming

Webdev Studio

Web Design & Development Expert

33 300.000 đ
courses-thumb

138 bài giảng

13.9 giờ video

 • avatar

jQuery Tutorial - Part 1

Webdev Studio

Web Design & Development Expert

187 MIỄN PHÍ
courses-thumb

39 bài giảng

4.2 giờ video

 • avatar

Beginner PHP Tutorial - Part 3

Webdev Studio

Web Design & Development Expert

160 MIỄN PHÍ
courses-thumb

8 bài giảng

3.4 giờ video

 • avatar

PSD to HTML Tutorial

Webdev Studio

Web Design & Development Expert

164 MIỄN PHÍ
courses-thumb

40 bài giảng

4.2 giờ video

 • avatar

Javascript Tutorial for Beginners

Webdev Studio

Web Design & Development Expert

205 MIỄN PHÍ
courses-thumb

45 bài giảng

4.2 giờ video

 • avatar

Beginner PHP Tutorial - Part 1

Webdev Studio

Web Design & Development Expert

190 MIỄN PHÍ
courses-thumb

49 bài giảng

5.0 giờ video

 • avatar

Beginner PHP Tutorial - Part 2

Webdev Studio

Web Design & Development Expert

169 MIỄN PHÍ
courses-thumb

66 bài giảng

7.4 giờ video

 • avatar

Beginner PHP Tutorial - Part 4

Webdev Studio

Web Design & Development Expert

159 MIỄN PHÍ
courses-thumb

47 bài giảng

7.8 giờ video

 • avatar

User Registration and Login Script with PHP and MySQL

Webdev Studio

Web Design & Development Expert

171 MIỄN PHÍ
courses-thumb

10 bài giảng

1.3 giờ video

 • avatar

Foundation for Responsive Web Design

Uskills Team

Front End Developers Team

130 MIỄN PHÍ
courses-thumb

14 bài giảng

1.9 giờ video

 • avatar

Bootstrap Tutorial for Beginners

Uskills Team

Front End Developers Team

180 MIỄN PHÍ
courses-thumb

29 bài giảng

7.3 giờ video

 • avatar

Các hàm Excel thường dùng trong Kế toán

Vũ Quang Trường

Chuyên gia tin học văn phòng

86 MIỄN PHÍ
courses-thumb

11 bài giảng

0.8 giờ video

 • avatar

Smart Growth for Private Businesses

LearnSmart WorkSmart

Smart Knowledge Curation

86 MIỄN PHÍ
courses-thumb

19 bài giảng

5.1 giờ video

 • avatar
 • avatar

WordPress Theme Development

Uskills Team

Front End Developers Team

201 MIỄN PHÍ
courses-thumb

24 bài giảng

1.7 giờ video

 • avatar

Facebook Marketing: Advanced Targeting Strategies

Uskills Team

Front End Developers Team

150 MIỄN PHÍ
courses-thumb

10 bài giảng

1.3 giờ video

 • avatar

Foundation for Responsive Web Design

Uskills Team

Front End Developers Team

130 MIỄN PHÍ
courses-thumb

14 bài giảng

1.9 giờ video

 • avatar

Bootstrap Tutorial for Beginners

Uskills Team

Front End Developers Team

180 MIỄN PHÍ
courses-thumb

13 bài giảng

 • avatar
 • avatar

React JS Tutotial for Beginners

Uskills Team

Front End Developers Team

30 MIỄN PHÍ