Trang chủ Ngoại ngữ - Kỹ năng mềm

Tiếng Anh, Nhật, Hàn, Hoa, Pháp, Kỹ năng thuyết trình, Quản lý thời gian, Giáo dục trẻ em, Kỹ năng giao tiếp, Quan hệ nơi công sở, Tâm lý học.

course

50 bài giảng

8.3 giờ video

  • avatar

Tiếng Nhật Cơ Bản

Spark English

Free & Taught By Native Speakers

448 MIỄN PHÍ
course

30 bài giảng

9.6 giờ video

  • avatar

Tiếng Hàn Cơ Bản

Spark English

Free & Taught By Native Speakers

418 MIỄN PHÍ
course

26 bài giảng

20.6 giờ video

  • avatar

English Today

Spark English

Free & Taught By Native Speakers

515 MIỄN PHÍ
course

30 bài giảng

26.5 giờ video

  • avatar

Elementary Level English

Spark English

Free & Taught By Native Speakers

267 MIỄN PHÍ
course

30 bài giảng

28.6 giờ video

  • avatar

Beginner Level English

Spark English

Free & Taught By Native Speakers

344 MIỄN PHÍ
course

20 bài giảng

17.4 giờ video

  • avatar

Intermediate Level English

Spark English

Free & Taught By Native Speakers

280 MIỄN PHÍ
course

16 bài giảng

7.9 giờ video

  • avatar

Motivation Manifesto: A Declaration to Claim Your Personal Power

Burchard Brendon

Legendary Personal Development Coach

113 MIỄN PHÍ