Trang chủ Kinh doanh - Khởi nghiệp

Khởi nghiệp thành công, phát triển sản phẩm, phát triển khách hàng, huy động vốn, growth hacking. Quản trị tăng trưởng, quản trị tài chính và chiến lược dành cho SMEs.

course

4 bài giảng

  • avatar

Tools for Entrepreneurs Video Series by Google for Entrepreneurs

LearnSmart WorkSmart

Smart Knowledge Curation

78 MIỄN PHÍ
course

11 bài giảng

0.8 giờ video

  • avatar

Smart Growth for Private Businesses

LearnSmart WorkSmart

Smart Knowledge Curation

86 MIỄN PHÍ